ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รวมถึงService ระบบ CIP

   - CIP Spry Dry Tower

    - CIP กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

<< อ่านต่อ >>

     Installation Service is design to provide counseling. System CIP

<< Read more >>
 

ตัวแทนจำหน่าย อัลฟา ลาวาล (Authorized Distributor Alfa Laval)  พร้อม Service และติดตั้ง
<< อ่านต่อ>>

 

Authorized Distributor Alfa Laval - Installation  and Service

<< Read more >>
 ผู้ออกแบบ จัดทำและติดตั้งในส่วน Electrical และ Control systems Automation ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า,ประกอบตู้ควบคุมตู้ไฟฟ้า, PLC , SCADA
<< อ่านต่อ >>

 

Design consultation and installation in Automation Control System, comprising controlled electrical cabinet, PLC, SCADA

<< Read more >>
   
   
   บริษัท 430 พลัส จำกัด/430 PLUS CO.,LTD
 
 

 

 

            จากประสบการณ์ของทีมงานบริษัท 430 พลัส และการพัฒนาคุณภาพ ในการออกแบบติดตั้ง Service ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเราจึงได้การยอมรับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จาก Alfa Laval ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มีการยอมรับจากทั่วโลก

บริการของเรา

  • CIP (Cleaning in place) ใน Spry Dry Tower รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร   

  • จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์จาก Lafa Laval

  • Control System / PLC , Scada   

            โดยอุปกรณ์และระบบ มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพ ลดเวลาในการทำงาน และความปลอดภัย

 

            With 430 plus teamˈs continueous experiences in development of quality, design, installation and service、we are authorized as a distributor by Alfa Laval which of equipments are reputable and certified worldwide.

      - CIP (Cleaning in place) in Spry Dry Tower and Food industry

  - Distributed under the brand Alfa Laval equipment

     - Control System / PLC , Scada   

            The equipment and systems Focus on efficiency Both quality Reduced working time And safety